eSubsea tilbyr prosjektering, design og andre undervannstjenester og et bredt spekter av hurtigforløps ingeniør tjenester for olje- og gassindustrien. Tjenester som prosjektering, analyse og design av alle typer undervannstrukturer som sugeanker, beskyttelses strukturer, endemoduler til rørledninger og template og manifold strukturer.

Følgende undervannstjenester og offshore design- og verifiseringstjenester er tilgjengelige for hurtigforløp prosjektering:

Ingeniørprogramvare

Strukturanalysen av undervanns eller offshore strukturer gjøres med den strukturelle programvaren for analyse og design, SAP2000 av CSI America. Røranalysen av manifoldrør og andre typer rør gjøres ved bruk av rørprogramvaren TRIFLEX. Elementmetodeanalysen av deler og komponenter gjøres ved hjelp av SolidWorks Simulation. For utmattingsanalyse er TRIFLEX og SolidWorks Simulation best egnet for å finne riktige spenningskonsentrasjoner, men også SAP2000 kan brukes til en nominell stressmetodikk.

Hurtigforløp ingeniør tjenester

eSubsea spesialiserer seg på hurtigforløp og ad hoc undervannsdesign og verifisering i henhold til anerkjente anbefalinger, koder og standarder som API, ISO, NORSOK, ASME og DNV.

Også design av alle type offshore løfteutstyr. Våre tjenester inkluderer struktur analyser, røranalyser og bruk av elementmetode analyser for design av undervannsutstyr og komponenter.