eSubsea leverer design, beregning og analyse av undervanns korrosjonsbeskyttelse av stål ved bruk av aluminiums baserte offeranoder for ethvert offshore-byggeprosjekt. Beskyttelsen mot rust for subsea fundamenter er ved katodisk beskyttelse ved bruk av offeranoder i kombinasjon med korrosjonsbeskyttende belegg, typiske NORSOK M-501-systemer eller korrosjonstillegg. Offeranode er et stykke metall laget av sink eller aluminiumslegering som er festet til en stålkonstruksjon for å beskytte stålkonstruksjonen mot korrosjon. Offeranoden består av et uedelt metall enn stål og vil korrodere, mens stålet er bevart. Offeranode er mye brukt i forbindelse med undervannssystemer, oljeplattformer, borerigger og lignende.

NORSOK Korrosjonsbeskyttelse

Analysen og designet utføres i samsvar med relevante koder og standarder som DNVGL-RP-B401 Cathodic Protection Design, NORSOK M-501 Surface Preparation and Protective Coating og NORSOK M-503 Cathodic Protection.

Korrosjonsbeskyttelsessystemet er i utgangspunktet det samme for alle typer undervannsstrukturer og består av både korrosjonsbeskyttelse av stålkonstruksjoner ved bruk av maling og ved å bruke katodisk beskyttelse med offeranoder. Undervannsstrukturer som template og manifolder, beskyttelsesstruktur, sugeanker og PLEMer vil alle ha både katodisk beskyttelse og maling i henhold til NORSOK M-501 mest System 7. Konstruksjoner som ikke skal brukes under vann men på borerigger, fartøyer, plattformer vil bare ha beskyttelsesmaling til NORSOK M-501 System 1.

Korrosjonsbeskyttelse med anoder etter DNV og NORSOK
Anoder for korrosjonsbeskyttelse

Beregning av anodemasse

Den nødvendige anodemassen for undervannsstrukturenes konstruksjonslevetid blir beregnet og passende offeranodestørrelser valgt. Typene av anoder er avstandsanoder og slanke anoder. Disse sink-aluminiumbaserte anodene er jevnt fordelt og sveiset til strukturen. Hvis konstruksjonene får lov å ruste, kan eSubsea beregne korrosjonshastigheten og nødvendig ekstra material tykkelse.

Katodisk beskyttelsesdesignberegninger kan utføres i samsvar med og ved bruk av metodene beskrevet i DNVGL-RP-B401 ved bruk av prosjektspesifikke parameterverdier. Overflatearealet kan enten beregnes manuelt eller tas direkte fra CAD-modeller.