eSubsea leverer design, beregning og analyse av undervanns korrosjonsbeskyttelse av stål ved bruk av aluminiums baserte offeranoder for ethvert offshore-byggeprosjekt. Beskyttelsen mot rust for subsea fundamenter er ved katodisk beskyttelse ved bruk av offeranoder i kombinasjon med korrosjonsbeskyttende belegg, typiske NORSOK M-501-systemer eller korrosjonstillegg. Offeranode er et stykke metall laget av sink eller aluminiumslegering som er festet til en stålkonstruksjon for å beskytte stålkonstruksjonen mot korrosjon. Offeranoden består av et uedelt metall enn stål og vil korrodere, mens stålet er bevart. Offeranode er mye brukt i forbindelse med undervannssystemer, oljeplattformer, borerigger og lignende.

NORSOK Korrosjonsbeskyttelse

Analysen og designet utføres i samsvar med relevante koder og standarder som DNVGL-RP-B401 Cathodic Protection Design, NORSOK M-501 Surface Preparation and Protective Coating og NORSOK M-503 Cathodic Protection.

Korrosjonsbeskyttelsessystemet er i utgangspunktet det samme for alle typer undervannsstrukturer og består av både korrosjonsbeskyttelse av stålkonstruksjoner ved bruk av maling og ved å bruke katodisk beskyttelse med offeranoder. Undervannsstrukturer som template og manifolder, beskyttelsesstruktur, sugeanker og PLEMer vil alle ha både katodisk beskyttelse og maling i henhold til NORSOK M-501 mest System 7. Konstruksjoner som ikke skal brukes under vann men på borerigger, fartøyer, plattformer vil bare ha beskyttelsesmaling til NORSOK M-501 System 1.

Beregning av anodemasse

Den nødvendige anodemassen for undervannsstrukturenes konstruksjonslevetid blir beregnet og passende offeranodestørrelser valgt. Typene av anoder er avstandsanoder og slanke anoder. Disse sink-aluminiumbaserte anodene er jevnt fordelt og sveiset til strukturen. Hvis konstruksjonene får lov å ruste, kan eSubsea beregne korrosjonshastigheten og nødvendig ekstra material tykkelse.

Katodisk beskyttelsesdesignberegninger kan utføres i samsvar med og ved bruk av metodene beskrevet i DNVGL-RP-B401 ved bruk av prosjektspesifikke parameterverdier. Overflatearealet kan enten beregnes manuelt eller tas direkte fra CAD-modeller.