eSubsea AS er et subsea nisje selskap som leverer avansert undervannsteknologi og avanserte undervannstekniske (subsea) ingeniør tjenester og utfører prosjektering (subsea engineering), struktur analyser, rør/piping analyser og design samt beregninger og analyser etter element metoden. Vi leverer også en rekke subsea produkter samt innovative forankringnsløsninger for havvind gjennom selskapet Offshore Wind Design AS.

Vi har spesialisert oss på problem løsning og rask respons ingeniørtjenester, design eller verifisering i henhold til anerkjente offshore- og olje- og gass og havvind industri koder og standarder.

Rask og effektiv subsea prosjektering og design

Subsea Undervannsteknologi RiserBase - eSubsea
Subsea Undervannsteknologi

eSubsea kan gjøre følgende offshore eller undervanns teknologiske ingeniør oppgaver:

Når tiden er kritisk, løser eSubsea ditt undervannstekniske (subsea) oppdrag i løpet av noen dager eller til og med timer, hvis det virkelig haster, uten at det går ut over sikkerhet eller kvalitet.

eSubsea tilbyr en unik 24/7 teknisk support ingeniørtjeneste for olje- og gassindustrien hvor du kan kontakte oss raskt på telefon eller e-post og få øyeblikkelig teknisk ingeniør support på ditt prosjekt hvor det kreves spesiell kunnskap og avanserte kalkulasjoner, beregninger, analyser, design eller verifisering i henhold til krevende offshore og undervanns koder og standarder.

eSubsea bruker kun det beste innen strukturell, mekanisk og røranalyse programvare som SAP2000, TRIFLEX og Solidworks Simulation for å effektivt kunne utføre subsea engineering, analysere, verifisere eller designe undervannsstrukturer, rør, utstyr, tilhørende deler og komponenter.

Subsea koder og standarder

Løfteanalyser og risikovurdering, design og verifisering av løfteutstyr vil bli gjort i henhold til gjeldende anerkjente olje- og gass industristandarder som DNVGL-ST-E273, NORSOK R-002, DNVGL-ST-0378 (DNV 2.22), Maskindirektivet etc.

Struktur analyser og kode sjekk av stål strukturer gjøres normalt i henhold til NORSOK N-004 eller Eurocode 3, men også de fleste internasjonale design koder kan også legges til grunn om dette skulle være et ønske eller krav. Fallende laster, beskyttelse av gjenstander, analyse av trålutstyr, brønnhodeutmatting og utforming av design av brønnhodesystem vil være i henhold til NORSOK U-001 Subsea Production Systems. Røranalyser og kodesjekk av rør er generelt i henhold til ASME b31-3 og ASME B31-8.

Hvis omfanget av arbeidet er mer enn det som med rimelighet kan utføres i løpet av noen dager, vil eSubsea komme tilbake med en foreslått fast track prosjekt plan, normalt med resultat levering i løpet av noen få uker eller måneder.

Prosjektering av undervannsteknologi

Hvis prosjektet ikke haster, kan et mer detaljert og omfattende undervanns prosjektering, design- og analyse prosjekt utføres innen en mer normal tidsramme.

Prosjektering av undervannsteknologi subsea - eSubsea
Sugeanker

I tillegg til både typiske sivilingeniør og ingeniør undervannsteknologi oppdrag nevnt over, kan eSubsea sammen med våre partnere gjøre omfattende detalj prosjektering og bygg av de fleste typer undervanns strukturer slik som:

Havvind fundamenter

eSubsea er i tillegg til å ha hovedfokus på undervannsteknologi også et ingeniørselskap med erfaring, teknisk kunnskap og forståelse for å kunne overføre kunnskapen fra undervannsteknologi/subsea til den nye fornybare havvind industrien med spesielt fokus på design av kostnadseffektive fundament strukturer for både bunnfast og flytende havvind parker og fortøyning og forankring av slike.

Vi har dannes et nytt selskap, Offshore Wind Design AS, som skal fokusere på fundamenter og forankringsløsninger for havvind.

Bunnfaste fundamenter til havvind inkluderer tyngdekraft baserte, mono-peler og jacketer. De flytende havvindfundamenter er TLP-er, halvt nedsenkbare og SPAR-typer. Både de faste og flytende fundamentene bruker som regel sugeanker som fundament og fortøyning.

Med lang erfaring fra avansert analyser/beregninger og design i den innovasjonsdrevne undervannsteknologien, har eSubsea og våre etablerte partnere den kunnskap og erfaring som skal til for å prosjektere, designe, konstruere, fabrikkere, teste og installere komplekse undervanns fundament konstruksjoner.

Lagring av Hydrogen og Ammoniakk under Vann (Subsea)

Lagring av hydrogen (H2) og ammoniakk (NH3) kan gjøres trygt under vann (subsea) ved hjelp av trykkbærende tanker, avansert materialteknologi og utprøvde ingeniør prinsipper fra subsea olje- og gassindustrien. Den avanserte subsea-teknologien og omfattende erfaringen som er utviklet de siste 25 årene, kan nå “resirkuleres” og brukes til de nye fornybare energikildene.