eSubsea leverer undervannsteknologi og avanserte undervannstekniske (subsea) ingeniør tjenester og utfører prosjektering, struktur analyser, rør analyser og design samt beregninger og analyser etter element metoden. Vi har spesialisert oss på rask respons ingeniørtjenester, design eller verifisering i henhold til anerkjente offshore- og olje- og gassindustrikoder og standarder.

Undervannsteknologi - eSubsea

eSubsea bruker det beste innen strukturell, mekanisk og røranalyse programvare som SAP2000, TRIFLEX og Solidworks Simulation for å effektivt kunne analysere, verifisere eller designe undervannsstrukturer, rør, utstyr, tilhørende deler og komponenter.

eSubsea tilbyr en unik 24/7 teknisk support ingeniørtjeneste for olje- og gassindustrien hvor du kan kontakte oss på telefon eller e-post og få øyeblikkelig teknisk ingeniør support på ditt prosjekt hvor det kreves avanserte kalkulasjoner, beregninger, analyser, design eller verifisering i henhold til krevende offshore og undervanns koder og standarder.

Når tiden er kritisk, løser eSubsea ditt undervannstekniske oppdrag i løpet av noen dager eller til og med timer, hvis det virkelig haster, uten at det går ut over sikkerhet eller kvalitet.

Rask og effektiv prosjektering og design

eSubsea kan gjøre følgende offshore eller undervanns teknologiske ingeniør oppgaver raskt og effektivt, med start i dag:

Løfteanalyser og risikovurdering, design og verifisering av løfteutstyr vil bli gjort i henhold til gjeldende anerkjente olje- og gass industristandarder som DNVGL-ST-E273, NORSOK R-002, DNVGL-ST-0378 (DNV 2.22), Maskindirektivet etc.

Struktur analyser og kode sjekk gjøres normalt i henhold til NORSOK N-004 eller Eurocode 3, men de fleste internasjonale design koder kan også brukes om dette skulle være et krav. Fallende laster, beskyttelse av gjenstander, analyse av trålutstyr, brønnhodeutmatting og utforming av design av brønnhodesystem vil være i henhold til NORSOK U-001 Subsea Production Systems. Røranalyser og kodesjekk av rør er generelt i henhold til ASME b31-3 og ASME B31-8.

Hvis omfanget av arbeidet er mer enn det som med rimelighet kan utføres i løpet av noen dager, vil eSubsea komme tilbake med en foreslått fast track prosjektplan, normalt med resultat levering i løpet av noen få uker eller måneder.

Prosjektering av undervannsteknologi

Hvis prosjektet ikke haster, kan et mer detaljert og omfattende undervanns prosjektering, design- og analyse prosjekt utføres innen en mer normal tidsramme.

I tillegg til ingeniør oppgavene nevnt over, kan eSubsea sammen med våre partnere gjøre omfattende detalj prosjektering av de fleste typer undervanns strukturer slik som:

Prosjektering av undervannskonstruksjoner - eSubsea

Havvind Fundamenter

eSubsea er i tillegg til å drive med undervannsteknologi også et ingeniørselskap med erfaring, teknisk kunnskap og forståelse for å kunne overføre kunnskapen fra undervannsteknologi til den nye fornybare havvind industrien med spesielt fokus på design av kostnadseffektive fundament strukturer for både bunnfast og flytende havvind parker.

Faste fundamenter til havvind - eSubsea

Bunnfaste fundamenter til havvind inkluderer tyngdekraft baserte, mono-peler og jacketer. De flytende havvindfundamentene er TLP-er, halvt nedsenkbare og SPAR-typer. Både de faste og flytende fundamentene bruker som regel sugeanker som fundament og fortøyning.

Flytende fundamenter til havvind - eSubsea

Med lang erfaring fra avansert analyser/beregninger og design i den innovasjonsdrevne undervannsteknologien, har eSubsea og våre etablerte partnere den kunnskap og erfaring som skal til for å prosjektere, designe, konstruere, fabrikkere, teste og installere komplekse undervanns fundament konstruksjoner. Ingen utfordringer er for store.

Kontakt Oss

email: support @ esubsea.com

Translate this page to english – eSubsea – Advanced Subsea Engineering