eSubsea AS er etablert et nytt selskap, Offshore Wind Design AS, som nå utvikler og patenterer flere innovative løsninger for fundamentering og forankring av havvind turbiner. Oppfinnelsene kan komme til å redusere kostnadene direkte med opptil 50% og øke last kapasiten med opptil 500%. For mer informasjon om teknologien gå til Offshore Wind Design – Innovative løsninger for fundamenter og forankring.

Offshore Wind Design - Innovative løsninger for fundamentering og forankring av havvind turbiner

eSubsea har kunnskapen, ekspertisen og erfaringen som passer godt inn i den gryende fornybare offshore havvind teknologi industrien Norge og resten av verden hvor det satses på fornybar vindkraft energi. Vi kan utføre alle ingeniøroppgaver, analyser og design av fundamentstrukturer for bunnfaste vindmøller til havs og for flytende havvind fundamenter.

Vi bruker avansert programvare for å utføre alle nødvendige beregninger og analyser for å designe og optimalisere fundamentet basert på sjøbunnforhold, belastning og vanndyp.

Prosjektering og Design av Havvind Fundamenter

Flere konseptuelle design er allerede analysert til et detaljnivå som vil gi en rask, kostnadseffektiv design- og ingeniørfase, og vil dermed spare tid og penger. Designgrunnlaget blir justert for å optimalisere hvert enkelt fundament så langt det lar seg gjøre.

Havvind fundamenter - eSubsea

Hvorfor offshore havvind?

Fordelene med vindkraft teknologi og å lokalisere vindparkene offshore er mange, noen er listet nedenfor:

  • Den fremste fordelen er at den er ren og fornybar, gir en stabil og pålitelig energikilde. Det er ingen vannforbruk, forurensning eller utslipp av energikilder.
  • Kystområdene har ofte høye energibehov og konsentrerte bestander.
  • Vindhastighetene er vanligvis raskere enn for vindfarmer på land. Dette resulterer i stor økning i energiproduksjon da liten økning i vindhastigheter gir stor økning i energiproduksjon.
  • Vindhastighetene er jevnere og gir med mindre turbulens en mer pålitelig energikilde.

Havvind prosjektering og design

eSubsea satser på havvind prosjektering og bli en havvind leverandør i Norge med fokus på teknologi, design og analyse av havvind fundamenter og bærende konstruksjoner.

Bunnfaste fundamenter

Typene offshore fundamenter som kan designes, spenner fra velkjent mono-peler og tyngdekraftfundamentdesign for grunt vann, stativer og jakttypefundamenter for dypere vann. Disse begrenser ofte effekt fra vindmøllene.

Vårt fokus er imidlertid på vanndyp over 50 meter og høyenergi vindmøller (opptil 10 MW nominell vindkraft teknologi), ved å bruke nyskapende design av jacket fundamenttype for å minimere vekten og samtidig gi stabilitet for vindturbiner med rotordiametere opp til 200 meter. Offshore vindmøllefundamentdesign dekker også utforming av fundamenter for havmølleparkstasjoner og metrologiske master.

Flytende havvind møller

Flytende havvind fundamenter har en fordel i forhold til vindmøller på land fordi havet har mer vind og mer stabile vind ressurser.

Flytende havvindmøller - eSubsea

eSubsea kan hjelpe med avansert prosjektering og det kreves analyse for å designe disse flytende strukturer og for tilhørende fortøyninger og forankringer.

Offshore Wind Design – Innovative offshore wind mooring systems.