eSubsea designer og beregner padeye og løftepunkt i henhold til følgende DNV padeye design og NORSOK offshore standarder for design og sertifisering av løfteutstyr (titlene er oversatt til norsk):

 • DNV 2.7-1 Offshore Containers
 • DNV 2.7-2 Offshore Service Containere
 • DNVGL-ST-E273 bærbare offshore-enheter (DNV 2.7-3)
 • DNVGL-ST-0378 Offshore og Platform Lifting Appliances (tidligere DnV 2.22 Lifting Appliances)
 • DNVGL-ST-N001 Marine Operations and Marine Warranty
 • NORSOK R-002 Løfteutstyr
 • NORSOK R-003 Sikker bruk av løfteutstyr
Padeye og løftepunkt design - eSubsea

Det vil bli gitt ut en DNV padeye design rapport med nødvendige beregninger for design av padeye og løftepunkt for sertifisering. Løfte ører etter Norsk Standard og Maskindirektivet kan også sertifiseres. Designrapporten vil også normalt inkludere designberegninger for løfteåk. Det kan lages en testprosedyre for den faktiske last testing som er satt opp, da de fleste standarder krever belastnings testing som en del av sertifiseringen.

Følgende vil bli inkludert i rapporten om design offshore eller subsea løftepunkter:

 • Designfaktor, skeiv last faktor
 • Designlast og sidelast
 • Beregninger av trykk
 • Utrivnings beregninger
 • Sideplate sveiser
 • Kombinert stress
 • Krav til belastningstest

Løfteåkdesign

Prosjekterings beregningen vil være grunnlaget for dimensjonering av løfte innretningen og for å regne ut riktige dimensjoner, design, testing utstedt for godkjenning og sertifisering av et undervanns padeye eller undervanns løfte punkt.

Kontakt oss for design av padeye og løftepunkter

Translate this page to english – Subsea Padeye and Lift Point Design