eSubsea designer og beregner padeye og løftepunkter i henhold til vanlig subsea industri praksis og følgende DNV padeye design og NORSOK offshore standarder for design og sertifisering av løfteutstyr (titlene er oversatt til norsk):

Symmetriske Padeyes og Løftepunkter - eSubsea
 • DNV 2.7-1 Offshore Containers
 • DNV 2.7-2 Offshore Service Containere
 • DNVGL-ST-E273 bærbare offshore-enheter (DNV 2.7-3)
 • DNVGL-ST-0378 Offshore og Platform Lifting Appliances (tidligere DnV 2.22 Lifting Appliances)
 • DNVGL-ST-N001 Marine Operations and Marine Warranty
 • NORSOK R-002 Løfteutstyr
 • NORSOK R-003 Sikker bruk av løfteutstyr

Beregninger av Løftepunkter

Det vil bli gitt ut en DNV padeye design rapport med nødvendige beregninger for design av padeye og løftepunkt for sertifisering. Løfte ører etter Norsk Standard og Maskindirektivet kan også sertifiseres. Designrapporten vil også normalt inkludere designberegninger for løfteåk. Det kan lages en testprosedyre for den faktiske last testing som er satt opp, da de fleste standarder krever belastnings testing som en del av sertifiseringen.

Padeye og løftepunkt design - eSubsea

Følgende vil bli inkludert i rapporten om design offshore eller subsea løftepunkter:

 • Designfaktor, skeiv last faktor
 • Padeye sikkerhetsfaktor
 • Designlast og sidelast
 • Beregninger av trykk
 • Utrivnings beregninger
 • Sideplate sveiser
 • Kombinert stress
 • Krav til belastningstest

DNV Padeye Design

Prosjekterings beregningen vil være grunnlaget for dimensjonering av løfteåk innretningen og for å regne ut riktige dimensjoner, design, testing utstedt for godkjenning og sertifisering av et undervanns padeye eller undervanns løfte punkt.

DNV Padeye Design Løftepunkter - eSubsea

Padeyene og løftepunktets geometri vil være designet for å nøyaktig matche standard sjakler som er bestemt av hva de forskjellige standardene spesifiserer. Sjaklene vil typisk være vanlige Green Pin bue sjakler med sikkerhetsbolter. Lastretningen på padeyene er normalt 30 graders vinkel fra vertikalt, men tilpassede padeyer kan utformes og analyseres for enhver vinkel om nødvendig. Sveisene til grunnmaterialet skal være fullgjennomtrengelige sveiser og kvaliteten på base platen med strekkfasthet må være av Z-kvalitet.

Padeyene og løftepunktene må også utformes for sidebelastningen som definert i designkoden. Lateral belastning varierer fra 3 til 20 grader basert på valgt kode og designklasse.