I tillegg til detaljprosjektering av veletablerte fundamenttyper, gjør vi innovasjoner eller ny design i samarbeid med klienten.

Vi bistår hele veien i utvikling av prototype fra ideen til et ferdig og sertifisert produkt.

Havvind studier og innovasjon - eSubsea

Prosjektet vil normalt starte med en mulighetsstudie eller FEED (front end engineering and design) for å etablere designgrunnlaget og for å estimere den foreløpige vekt- og kostnadsestimater som er nødvendige for å videreføre investeringsbeslutninger. Vi samarbeider med produsenter og fabrikanter og kan raskt gi grunnlag for fabrikasjonstilbydere for å sikre at både kostnads- og tekniske aspekter blir kontrollert i en tidlig fase av prosjektet.