eSubsea utfører strukturell analyse og design av undervanns beskyttelsesstrukturer eller såkalte subsea protection structures (SPS). SPS for undervanns produksjons systemet vil bli analysert for løfte belastning under installasjon og for operasjonelle belastninger som fallende objekter og støt fra fiskeutstyr i henhold til NORSOK U-001.

Beskyttelsesstrukturer - eSubsea

Template strukturer og manifolder på havbunnen er fundamenter for brønnhoder x-mas trær, manifoldkonstruksjoner, kontrollsystemer osv. Hvis det er fiskeaktiviteter i området er det ofte et krav at alt utstyr er beskyttet med sin egen SPS inkludert paneler (ofte i GRP) for å unngå hekting av fiskeredskaper og samtidig gi fallende gjenstandsbeskyttelse. Dette betyr at template- og manifoldstrukturer vil være tyngre og et alternativ er å designe og installere en egen manifoldbeskyttelsesstruktur som dekker utstyret til undervanns produksjonssystemet.

SPS vil trenge å stå for de horisontale belastningene fra trålen / fiskeutstyret, som vanligvis er 20 til 30 tonn fra trålbrettet eller fra selve trålen som blir dratt over strukturen. Utformingen av SPS må være hekte fri  og hjørnevernene trenger å trenge tilstrekkelig ned i havbunnen for at trålwiren ikke skal henge seg fast.

Hvis beskyttelsesstrukturen er atskilt fra undervannsstrukturen, må den festes til havbunnen ved hjelp av sugeanker, peler eller ballastvekter.

Kontakt oss for struktur analyse og utforming av beskyttelsesstrukturer

Translate this page to english – Subsea Protection Structures