eSubsea utfører strukturell analyse og design av undervanns beskyttelsesstrukturer eller såkalte subsea protection structures (SPS).

Template og manifolder på havbunnen er fundamenter for brønnhoder x-mas trær, manifoldkonstruksjoner, kontrollsystemer osv. Hvis det er fiskeaktiviteter i området er det ofte et krav at alt utstyr er beskyttet med sin egen SPS inkludert paneler (ofte i GRP) for å unngå hekting av fiskeredskaper og samtidig gi fallende gjenstandsbeskyttelse. Dette betyr at template- og manifoldstrukturer vil være tyngre og et alternativ er å designe og installere en egen manifoldbeskyttelsesstruktur som dekker utstyret til undervanns produksjonssystemet.

Beskyttelse for fallende gjenstander og trål laster

Formålet med undervannsbeskyttelsesstrukturen er å beskytte undervannsmodulene mot skader på grunn av påvirkninger enten fra fallende gjenstander eller fiske aktiviteter som støt fra trål, trål bord eller trål wire. De integrerte beskyttelsesstrukturene bruker også det beskyttende konstruksjonsrammeverket som bærende elementer for løfting av undervannsmodulen.

SPS for undervanns produksjons systemet vil bli analysert for løfte belastning under installasjon og for operasjonelle belastninger som fallende gjenstander og støt fra fiskeutstyr i henhold til NORSOK U-001.

Kompleksiteten i strukturen er basert på de lokale kravene til fiskebeskyttelse og feltoperatørens preferanser. De strengeste kravene til fiskebeskyttelse (Norge Nordsjøen) krever fullt overtrålbare strukturer, mens andre aksepterer at fiskeutstyr kan påvirke strukturen uten skade på undervannsstrukturer. Dette kalles “fiskevennlig” og godtas i de fleste andre deler av verden.

For dypt vann, eller der fiske ikke er aktuelt (områder der det ikke er fiske eller i fiske ekskluderingssoner i nærheten av produksjonsanlegget), vil bare fallende objekter være et krav. Noen felt har fiske eksklusjonssoner i en radius på 500 m fra strukturene og sikrer at disse er kjent og tydelig merket på kart.

SPS vil trenge å stå for de horisontale belastningene fra trålen / fiskeutstyret, som vanligvis er 20 til 30 tonn fra trålbrettet eller fra selve trålen som blir dratt over strukturen. Utformingen av SPS må være hekte fri  og hjørnevernene trenger å trenge tilstrekkelig ned i havbunnen for at trålwiren ikke skal henge seg fast.

Hvis beskyttelsesstrukturen er atskilt fra undervannsstrukturen, må den festes til havbunnen ved hjelp av sugeanker, peler eller ballastvekter.

Konsept Studier

eSubsea med sine ingeniør- og geotekniske partnere kan utføre hurtigkonsept- og mulighetsstudier som inkluderer konsept evaluering, foreløpige dimensjoner basert på belastning, fallende gjenstander og trålkrav, gjennomtrengnings motstand, bæreevne og nødvendig sug eller vekt. Konsept studien er en kostnadseffektiv måte å raskt etablere størrelse, vekt, budsjett kostnad og leverings plan for prosjektet ditt.