eSubsea estimerer design laster som en integrert del av undervannsingeniør jobben, prosjekteringen og verifiseringen. Dette inkluderer å etablere grunnleggende belastninger, belastnings- og designfaktorer og kombinere disse til lastkombinasjoner som skal brukes i strukturanalyse og i utforming av strukturen eller objektet.

eSubsea utfører strukturell design i henhold til prinsippene i grensetilstandsmetoden. Alle identifiserte former for feil kontrolleres innenfor den respektive gruppen av grensetilstander (bruddgrensetilstand ULS, ulykkesgrensetilstand ALS, bruksgrensetilstand SLS, progressiv kollapsgrensetilstand PLS og utmattingsgrensetilstand FLS). Faktoren for sikkerhet (FoS) er fastslått.

Laster og Lastfaktorer

Designbelastningene og kreftene, inkludert alle nødvendige lastfaktorer og andre faktorer som øker det totale sikkerhetsnivået, vil bli etablert ved bruk av koder, standarder og anbefaling gjeldende for olje og gas industrien i det området konstruksjonen skal brukes (ASME, DNV, NORSOK, ISO, API, Eurocode etc.)

eSubsea estimerer følgende designbelastninger for design av offshore- og undervannsstrukturer, deler eller komponenter:

Estimering av design laster og undervanns design belastning er vanligvis det første trinnet i en hvilken som helst undervanns- eller offshore ingeniør oppgave og vil derfor bli inkludert i de fleste oppdrag og dokumentert i prosjektets design basis.