eSubsea kan designe og levere standardiserte sugeanker eller sugepeler, raskt og til en lav pris. Vi leverer alle nødvendige strukturelle analyser og design av sugeankre eller sugepeler for ditt prosjekt- og stedspesifikke krav.

Sugeanker Design

Forankringene vil være designet for alle havbunnsforhold og design belastninger som installasjons- og fjerningsbelastninger fra sug / overtrykk, utmatting og nivellering. Sugeankrene kan også spesial designes for support for brønnhode avlastnings systemer (WLR).

Sugeanker design - eSubsea

Havbunnsforholdene kan være alt fra myk leire til hard sand og bestemmer det meste i sugeanker design. Geoteknisk design inkludert stabilitet og holdekapasitet evalueringer vil bli inkludert for forankringer i myk leire, hard leire og sand.

Sugeanker, også kjent som sugepeler eller sugekasser, kan brukes i mange bruksområder som vil bestemme utformingen og hvilke belastninger som vil bli brukt i prosjekteringsanalysen. De kan brukes som fortøyning for borerigger og flytende havvind fundamenter til havs. Det kan også være en integrert del av offshore-strukturer som en mal og manifoldfundament av bunnfast havvindmølle fundament.

Havvind sugeanker vil være konstruert for alle konstruksjonsbelastninger som dynamiske belastninger fra bølger og strøm og vindmølle genererte belastninger, installasjons- og fjerningsbelastninger fra sug / overtrykk og utjevning. Forankringsfundamentene av sugeanker følger også regler, tekniske krav og anbefalinger i DNV-ST-0119 Flytende vind turbin konstruksjoner.

Design koder og standarder

Analyse av strukturell kollaps under installasjon og uttrekking av sugeanker (analyse av skjørt-knekking) vil bli utført i henhold til DNVGL-anbefalte praksis (DNVGL-RP-C202 og DNVGL-RP-C208). Toleranser og fabrikkerte ufullkommenheter i henhold til NORSOK M-101 vil bli inkludert i den ikke-lineære elementmetodeanalysen.

Inntrengningsmotstanden og nødvendig undertrykk vil bli skissert beregnet basert på tilgjengelige jorddata og kravene til sugesystemet. I påvente av følsomheten og viktigheten av stabiliteten og holdekapasiteten, vil disse geotekniske evalueringene i de fleste tilfeller bli gjort av våre geotekniske partnere.

Sugeankeret, sugepelene eller sugekassene kan være permanente ut levetiden til feltet eller midlertidig og bare varigheten av den spesifikke operasjonen når de gir støtte på havbunnen. Alle belastningsforhold og laster vil bli inkludert i prosjektering og design fra temporær støtte under fabrikasjon på produksjonsverkstedet til endelig gjenvinning og fjerning. Løfteanalysen vil normalt være basert på DNVGL-ST-E273 hvis ikke annet er spesifisert av Kunden. Dette er en konservativ meget tilnærming, og et alternativ er da å utføre mer avanserte hydrodynamisk analyser ved å bruke de spesifikke installasjonsfartøyets data og begrense sjøtilstanden eller tillatt bølgehøyde.

Forankringene vil være beskyttet mot korrosjon ved bruk av offeranoder. Korrosjonsbeskyttelses system er basert på overflateområdet og den nødvendige tiden for å være under vann.

Sugeanker Installasjon

Forankringene vil ha hoved padeye og løftepunkter for sugeanker installasjon, men kan også ha midlertidige sekundære padeyer for transport og håndtering. Store sugeankre krever betydelig løftehøyde på kranen, og det kan derfor være mer praktisk å sveise på et midlertidig padeye for horisontal håndtering under utlastning. eSubsea kan utføre disse transport- og håndteringsanalysene med både strukturelle analyser og ved bruk av elementmetoden om nødvendig.

All nødvendig sugeanker dokumentasjon som utstyrslister, fabrikasjonstegninger, prosjekteringsrapporter, korrosjonsbeskyttelsesrapport, løftetestprosedyrer, installasjon og gjenvinningsprosedyre er inkludert i sugeanker prosjekteringen. Ved overlevering vil et sertifikat om samsvar bli utstedt. Hvis formålet med sugeankeret kun er midlertidig, vil en lagrings- og vedlikeholdshåndbok også bli inkludert.