eSubsea leverer rask prosjektering, design og analyse av de fleste undervannsstrukturer, fundament strukturer eller deler og komponenter i strukturer for alle belastninger under produksjon, testing, installasjon og drift.

eSubsea spesialiserer seg på hurtigforløp prosjektering og ad hoc design og verifisering i henhold til olje- og gassindustrien anerkjente anbefalinger, koder og standarder som API, ISO, NORSOK, ASME og DNV.

Prosjekteringen inkluderer design og analyse av forskjellige undervannskonstruksjoner inkludert røranalyser, komponenter og tilkoblinger (innbindingsruller), som er en del av rørledningssystemer og undervannsproduksjonssystemer.

Design av Undervannsstrukturer

Undervannsstrukturer - eSubsea

Undervannsstrukturene blir analysert ved bruk av struktur analyse, rør analyse og elementmetodeanalyse. Designbelastningene er samlet i prosjekt designbasis som er det første dokumentet som blir generert i alle prosjekter. Alle analyser og beregninger blir dokumentert i design rapporten. 

Følgende subsea- og offshore-strukturer kan designes og analyseres for hvilket som helst vanndyp, til og med ultra-dypt vanndyp (3000 meter):

I tillegg kan eSubsea også prosjektere og analysere følgende strukturer inkludert alle nødvendige analyser og beregninger: