Hva er et subsea koblingssystem?

Undersjøiske eller subsea koblingssystemer er ROV-opererte horisontale og vertikale koblingsforbindelser som brukes i den havbaserte olje- og gassindustrien for å koble stive eller fleksible brønnstrømrør, rørledninger og jumpere sammen med subsea-rørmoduler som brønner, manifolder, in-line tees og stigerørbaser.

Subsea koblingssystemer

Gjennom våre partnere leverer vi kostnadseffektive og pålitelige subsea tilkoblingssystemer for olje og gass og vanninjeksjon for alle vanndyp, inkludert dypt og ultra dypt vann. Både vertikale og horisontale ROV-opererte tilkoblingssystemer kan leveres i nominelle størrelser fra 2 tommer helt opp til 36 tommer med høyt trykk (5000 psi (345 bar), 10.000 psi (690 bar), 15.000 psi (1.035 bar)) og med høye temperaturegenskaper. Det dykkerløse koblingene leveres komplett med alt nødvendig utstyr, tetninger og pakninger og nødvendig undervannsverktøy.

Inkludert i porteføljen med tilkoblingsprodukter er også hydrauliske koblinger som brukes til «scale squeeze» og kjemisk injeksjons operasjoner.

Subsea Koblingssystemer

Klemme Kobling

De store og små koblingene er i utgangspunktet undersjøiske klemme koblinger med metall til metall forsegling. De er utstyrt med en enkelt skrue og ROV-bøtte i henhold til relevante koder og standarder og kan «backseat» testes.

Disse subsea rør forbindelsessystemene inkluderer feiljusteringsfunksjoner som er avgjørende for å redusere restspenning og for å minimere risikoen for hydrogenindusert spenningssprengning (HISC) i henhold til DNVGL-RP-F112. Feiljusteringens tilknytnings- og tilkoblingssystemer brukes til tilkoblings- og tilkoblingsoperasjoner av brønner, rørledninger og strømningsledninger, template og manifolder, stigerørbaser, PLEM / PLET og andre undervannsstrukturer med rør.

Systemet er fullt piggbart og kan brukes til «Pig launchers and receivers». Subsea-tilkoblingssystemet inkluderer også katodisk beskyttelse og varmeisolasjon om nødvendig.

All sveising, maling, deler og komponenter i tilkoblingssystemet er designet og bygget til den høyeste kvalitetskontrollen og med de beste materialene i henhold til API 6A og API 17D.

Collet Kobling

En «Collet» kobling er også tilgjengelig og er en høytrykkshydraulisk kobling som er lukkes og åpnes av ROV ved hjelp av hydraulisk forsyning. «Collet» koblingen er konstruert integrert i eksisterende guide- og støttestruktur og er tilgjengelig for enhver undervannsapplikasjon som stive eller fleksible strømnings- og jumperforbindelser, manifold- og juletre oppkobling og «umbilical» koblinger.

Verktøy for subsea koblingssystemer

Standardverktøyer som er tilgjengelig for subsea-tilkoblingssystemer er: Utskiftningsverktøy for pakninger, Rengjørings- og inspeksjonsverktøy for pakninger og verktøy for inntrekning og tilkobling. I tillegg kan andre typer ROV-intervensjonsverktøy og løfteverktøy leveres eller tilpasses etter behov.

Kobling for land og på plattformerMed mindre modifikasjoner kan tilkoblingssystemet også brukes til applikasjoner på plattformer og på land. Feiljusteringsevnen vil redusere de nødvendige toleransene for rørlengdene og effektivt fjerne spenningene fra det å tvinge riktig vinkel på røret under tilkobling.