eSubsea AS har startet et nytt selskap, Offshore Wind Design AS, som nå utvikler og patenterer flere innovative løsninger for fundamentering og forankring av havvind turbiner. Oppfinnelsene kan komme til å redusere kostnadene direkte med opptil 50% og øke last kapasiten med opptil 500%. For mer informasjon om teknologien gå til Offshore Wind Design – Innovative løsninger for fundamenter og forankring.

Offshore Wind Design - Innovative løsninger for fundamentering og forankring av havvind turbiner

Flytende havvind fundamenter har en fordel i forhold til vindmøller på land fordi havet har mer vind og mer stabile vind ressurser. Havet har også bedre plass for store vindparker. Vind kvaliteten øker vanligvis med avstand fra land, både når det gjelder vindstyrke og turbulens. For å utnytte disse vindforholdene pågår det arbeid med å utvikle ny teknologi som vil åpne områder lenger til havs for vindkraftproduksjon.

Innovative Offshore Wind Mooring Solutions.

En bærekraftig fremtid på havet

eSubsea vil bidra i utviklingen av en mer bærekraftig fremtid og flytende havvind prosjekter, spesielt prosjektering av bærekonstruksjoner. Prosjektering og design følger prinsippene, tekniske kravene og veiledningen gitt i DNV-ST-0119 Floating Wind Turbine Structures.

Flytende havvind fundamenter - eSubsea

Utfordringene er at det er større investeringskostnader knyttet til offshore-utvikling. Det er også dyrere å vedlikeholde og drive havvindparker sammenlignet med vind parker på land. Det er foreløpig ingen kommersielle drivverdige flytende offshorefundamenter bygget på dypere vann enn 50 meter. Årsaken til dette er de høye kostnadene som er involvert i utvikling av dypere vann og havvind fortøyning og forankring. Det er derfor store muligheter for forbedring og industrialisering på dette feltet – og et stort behov for forskning og utvikling. eSubsea har som mål å delta i denne utviklingen.

Flytende fundamenter for dypt vann

For flytende offshore havvind møller er det tre hovedtyper av fundament konsepter som brukes. Disse konseptene er hentet fra offshore borerigg-design og er:

  • Tension Leg Platform (TLP)
  • Semisubmersible (Semi-sub)
  • SPAR

En spenningsbenplattform (TLP), er et flytende offshore vindfundament som holdes i ro ved hjelp av tunge stålstenger forankret på havbunnen ved hjelp av sugeanker. Bena må alltid strekkes opp, dette oppnås ved at fundamentet blir strammet ned under sin vanlige vannlinje. Dermed vil den vertikale bevegelsen av plattformen på grunn av bølger også være begrenset til den elastiske forlengelsen av seler. TLP-fundamenter er godt egnet for produksjon på store havdyp.

Semi-sub fundamenter

Et halvt nedsenkbart fundament eller et halvt underfundament er en type flytende havvind fundamenter som delvis er nedsenket for å gi stasjonsholding og stabilitet. Det omfatter typisk et nedsenket skrog som er typisk av ponton type søyler sammen med fundamentet av store rør. Fordelene med semisubben er å unngå store bølgelaster ved å ha de mindre rørene i skvalpe-sonen.

SPAR flytende offshore vindmøller

En SPAR er en sylinder som flyter loddrett i vannet, ofte med ballasttanker i deler av sylindervolumet. Slike havvindfundamenttyper kan også være konstruert av stål, betong eller en kombinasjon av disse.

Sugeanker for flytende havvind fundamenter

eSubsea utfører strukturell analyse og design av sugeanker for havvindfundament til havs. Havvindsugeankre vil være konstruert for alle konstruksjonsbelastninger som dynamiske belastninger fra bølger og strøm og vindmølle genererte belastninger, installasjons- og fjerningsbelastninger fra sug / overtrykk og utjevning.

Flytende havvind sugeanker

Forankrings fundamentene eller fortøyningen av sugeanker, flukeankre, peler, tyngdekraft baserte og plateforankringer følger også DNV-ST-0119 Flytende havvind turbin konstruksjoner.