eSubsea kan guide deg gjennom de mange offshore- og subsea-koder, standarder og anbefalinger og hjelpe deg med å bestemme hvilke koder, standarder og anbefaling som er gjelder for ditt prosjekt.

Arbeidet skal utføres i samsvar med gjeldende lover, offentlige retningslinjer, CE-merking, regler og forskrifter, subsea koder og standarder og anbefalt praksis. Kravene varierer også avhengig av landet der undervanns anlegget installeres.

Kunnskap om design standardene, kravene, sikkerhetsnivåene og begrensningene er avgjørende for å designe kostnadseffektive undervanns anlegg.

Sammen med beregningen av konstruksjonsbelastningen er dette et av de første trinnene i enhver offshore- eller undervannsingeniør- og designoppgave og vil bli dokumentert i prosjektets design basis.

Undervanns koder, standarder og anbefalinger

De mest brukte subsea- og offshore-koder, standarder og anbefalinger er (titlene er oversatt til norsk):

 • DNV-standarder og anbefalinger
 • DNV 2.7-1 Offshore Containers (DNVGL-ST-E271)
 • DNV 2.7-2 Offshore Service Containere
 • DNV RP-B401 Katodisk beskyttelsesdesign
 • DNV RP-H103 modellering og analyse av marine operasjoner
 • DNVGL-RP-F112 Design av Duplex Stainless Steel Subsea
 • DNVGL-RP-N201 løfteapparater brukt i subsea-operasjoner
 • DNVGL-ST-E273 bærbare offshore-enheter (DNV 2.7-3)
 • DNVGL-ST-0378 Offshore og Platform Lifting Appliances (tidligere DnV 2.22 Lifting Appliances)
 • DNVGL-ST-N001 Marine Operations and Marine Warranty
 • DNVGL-OS-E101 Boreanlegg
 • NORSOK standarder
 • NORSOK L-002 Rørsystemoppsett, design og strukturanalyse
 • NORSOK L-004 Rørprodusering, installasjon, spyling og testing
 • NORSOK M-001 Materialvalg
 • NORSOK M-101 Structural Steel Fabrication
 • NORSOK M-120 Materiale datablad for konstruksjonsstål
 • NORSOK M-501 Overflatebehandling og beskyttende belegg
 • NORSOK N-001 Strukturell design
 • NORSOK N-003 Handlinger og handlinger Effekter
 • NORSOK N-004 Design av stålkonstruksjoner
 • NORSOK R-002 Løfteutstyr
 • NORSOK R-003 Sikker bruk av løfteutstyr
 • NORSOK U-001 Subsea Production Systems
 • NORSOK U-009 Life Extension for Subsea Systems
 • ASME-standarder
 • ASME B31.3 Prosessrør
 • ASME B31.8 Rørsystemer for gassoverføring og distribusjon
 • ISO-standarder
 • ISO 13628 Design og drift av subsea-produksjonssystemer