eSubsea designer offshore og undervanns løfteåk til båt og tunge løft (kjetting eller ståltau-slynger og sjakler) i henhold til følgende standarder for design og sertifisering av løfteutstyr (titlene er oversatt til norsk):

Design av løfteåk - eSubsea

Offshore Løfte Standarder

 • DNV 2.7-1 Offshore Containers
 • DNV 2.7-2 Offshore Service Containere
 • DNVGL-ST-E273 bærbare offshore-enheter (DNV 2.7-3)
 • DNVGL-ST-0378 Offshore og Platform Lifting Appliances (tidligere DnV 2.22 Lifting Appliances)
 • DNVGL-ST-N001 Marine Operations and Marine Warranty
 • NORSOK R-002 Løfteutstyr
 • NORSOK R-003 Sikker bruk av løfteutstyr

Løfte Design Rapport

Basert på gjeldende design og sertifiseringsstandard, vekten på enheten (MGW eller SWL) som skal løftes og selve slyngearrangementet (enkel slynge, 2- 3- eller 4-benet), vil en design rapport med nødvendige designberegninger for sertifisering bli utstedt. Designrapporten vil normalt også omfatte beregninger for padeye og løftepunkt.

Følgende vil bli inkludert i løfteåk-delen av designrapporten:

 • Padeye og Løftepunkt Design
 • Slynge minimumsdimensjoner og MBL (Minimum Breaking Load)
 • Sjakkel WLL (Working Load Limit)
 • Master Link MBL
 • Forerunner MBL

Ovennevnte informasjon vil gjøre det mulig for oss å velge typegodkjente (DNV typegodkjenning) løftekomponenter med sertifikater. Komponentbevisene sammen med prosjekteringsberegningen vil være grunnlaget for godkjenning og sertifisering av løftesettet. Vi samarbeider med fabrikasjonsverksteder som kan utføre last test og sertifiserende selskaper som kan bevitne last tester og deretter utstede sertifikater for løfteåkene. Vi designer også justerbart løfteåk til båt i stål og aluminium.