Lagring av grønt hydrogen (H2) og ammoniakk (NH3) kan gjøres trygt under vann og på havbunnen ved hjelp av tanker, avansert materialteknologi og utprøvde tekniske prinsipper fra den subsea olje- og gassindustrien. Grønt hydrogen er hydrogen laget av elektrolyse med energi fra fornybare kilder som vann, vind, sol og bølger og med begrenset CO2-utslipp i prosessen.

Hydrogen Atomet

Hydrogen er det elementet som har atomnummer 1 i det periodiske systemet. Hydrogenatomet er det enkleste av alle atomer. Et nøytralt hydrogenatom inneholder bare ett elektron, og atomkjernen inneholder bare ett proton. Det meste av hydrogenet på jorden er kjemisk bundet. Flertallet er i form av vann, som inneholder 11 masseprosent hydrogen.

Lagring av hydrogen og ammoniakk under vann subsea

Hydrogen og Ammoniakk som Brensel – Brenselceller

En hydrogenbrenselcelle er en elektrokjemisk celle som genererer elektrisk energi gjennom spontane elektrodereaksjoner. En hydrogenbrenselcelle fungerer på samme måte som et batteri under utladning, bortsett fra at reaktantene i en brenselcelle tilføres kontinuerlig. Navnet brenselcelle kommer fra det faktum at hydrogen eller hydrokarboner er mye brukt som den ene reaktanten og kan beskrives som drivstoff.

H2 og NH3 – Energi bærerne

Vår viktigste energikilde i dag, petroleum, er en begrenset ressurs og vil være mangelvare i nær fremtid. Derfor utføres det betydelig forskning og investeringer for å vurdere hydrogen som energibærer, for eksempel i biler, båter og fly. Slik bruk av hydrogen gir en fordel: Forbrenningsproduktet er vann som ikke forurenser miljøet.

Lagring av Hydrogen og Ammoniakk under vann (subsea)

Produksjon av H2 og NH3 med havvind og lagring av energi i havbunns lagringstanker og ammoniakk i nærheten av de fornybare energikildene, som solcelleanlegg eller havmølleparker, er i utgangspunktet gjort for å gi en buffer eller midlertidig lagring av strøm rutenettet. Når det er for mye strømforsyning på nettet, kan elektrisiteten generert av vindturbinene brukes til elektrolyse for å dele vann i hydrogen og oksygen.

Hydrogen og ammoniakk lagres deretter havbunnen i tanker. Når det ikke er vind- eller kraftmangel, blir prosessen snudd, og ammoniakk og hydrogenbrenselceller brukes til å generere strøm i nettet. Ammoniakk og hydrogen brukes til midlertidig energilagring.

Overgang og anvendelse av kjent subsea teknologi

Den utviklede subsea-teknologien kan også brukes i mindre skalaer og hvor som helst der det er krav om midlertidig energilagring.

Subsea-teknologien har hittil blitt brukt til å produsere petroleum, olje og gass, men dette vil snart endres ettersom etterspørselen og kravene til mer bærekraftige energikilder raskt øker. Den avanserte subsea-teknologien og omfattende erfaring som er utviklet de siste 25 årene, kan imidlertid “resirkuleres” og brukes på de nye fornybare energikildene. Distribusjon og kontroll av trykkolje og gass opp til 700 bar fra plattformer til subsea produksjonsbrønner og tilbake er ingen utfordring for subseaindustrien, den eneste endringen er at gassen er 100% hydrogen.

Subsea Hydrogen Konsept Studier

eSubsea kan med sine ingeniør partnere utføre subsea hydrogen konsept og mulighets studier som inkluderer HMS og sikkerhet, konseptevaluering, lagringsdesign, P&ID, tegninger, materialvalg, hydrogenforsterkning, beskyttelsesfilosofi, undersjøisk tilkoblings system evaluering, vekt og struktur og rørstørrelse basert på inndata og nødvendige koder og standarder. Konseptstudien er en kostnadseffektiv måte å raskt etablere ønsket størrelse, vekt, budsjettkostnad og leveringsplan for prosjektet ditt.