eSubsea utfører prosjektering, design og strukturell analyse av undervanns templater og manifolder. Template og manifold strukturene vil bli analysert for alle relevante last tilfeller, for eksempel løfte belastning og alle operasjons belastninger som fallende gjenstander og støt fra fiskeutstyr.

Analyser av templater og manifolder - eSubsea

Undervanns template strukturer

Fundamentsystemet støtter brønn systemet og manifolden og har enten en integrert eller frittstående undervannsbeskyttelsesstruktur. Template beskyttelsesstrukturen beskytter manifolden mot fallende gjenstander og støt fra fiskeutstyr. Templater og manifolder hviler på og er festet til havbunnen og basert på jordforholdene, kan fundamentmetoden være ved sugeankre, peler, gjørmematter- eller tyngdebasert. Template strukturen kan enten løftes alene eller sammen med manifolden som en enhet.

eSubsea utfører detaljstrukturanalyse og dimensjonering av fundamentstrukturer og dokumenterer design og analyser for alle relevante belastningstilfeller og verifiserer at spenningen, belastningen og deformasjonen er innenfor akseptable nivåer.

Undervanns manifold strukturer

Manifoldstrukturen støtter manifoldrør og ventiler, oppkoblingssystemet, distribusjon av hydraulikk, elektriske og kjemiske stoffer og tilkoblingssystem til template brønnene. Manifoldstrukturen kan løftes som en enhet og har korrosjonsbeskyttelsessystemet.

eSubsea utfører struktur analyser og detaljprosjektering av alle typer strukturer og dokumenterer design og analyser for alle relevante belastningstilfeller og verifiserer at spenningen, belastningen og deformasjonene er innenfor akseptable nivåer.

Kontakt oss for strukturell analyse og design av template og manifolder

Translate this page to english – Subsea Template and Manifolds