eSubsea utfører prosjektering, design og strukturell analyse av undervanns bunnrammer eller templater og manifolder inkludert avanserte undervanns koblingssystemer.

Undervanns template strukturer

Fundament strukturene støtter brønn systemet og manifolden og har enten en integrert eller frittstående undervannsbeskyttelsesstruktur. Template beskyttelsesstrukturen beskytter manifolden mot fallende gjenstander og støt fra fiskeutstyr. Bunnrammene eller Templater og manifolder hviler på og er festet til havbunnen og basert på jordforholdene, kan fundamentmetoden være ved sugeankre, peler, gjørmematter- eller tyngdebasert. Template strukturen kan enten løftes alene eller sammen med manifolden som en enhet.

Template og manifold strukturene vil bli analysert for alle relevante last tilfeller, for eksempel løfte belastning og alle operasjons belastninger som fallende gjenstander og støt fra fiskeutstyr.

eSubsea utfører detaljstrukturanalyse og dimensjonering av fundamentstrukturer og dokumenterer design og analyser for alle relevante belastningstilfeller og verifiserer at spenningen, belastningen og deformasjonen er innenfor akseptable nivåer.

Undervanns manifold strukturer

Manifoldstrukturen støtter manifoldrør og ventiler, oppkoblingssystemet, distribusjon av hydraulikk, elektriske og kjemiske stoffer og tilkoblingssystem til template brønnene. Manifoldstrukturen kan løftes som en enhet og har korrosjonsbeskyttelsessystemet.

eSubsea utfører struktur analyser og detaljprosjektering av alle typer bunnrammer, strukturer og dokumenterer design og analyser for alle relevante belastningstilfeller og verifiserer at spenningen, belastningen og deformasjonene er innenfor akseptable nivåer.

Konsept Studier

eSubsea med sine tekniske og geotekniske partnere kan gjennomføre hurtigkonsept- og mulighetsstudier som inkluderer konseptvurdering, foreløpig mal- og manifolddesign, P&ID, beskyttelsesstruktur, fundament og geoteknikk, vekt og struktur og rørstørrelse basert på inngangsdata og nødvendige koder og standarder. Konseptstudien er en kostnadseffektiv måte å raskt etablere størrelse, vekt, budsjettkostnad og leveringsplan for prosjektet ditt.