eSubsea utfører Solidworks Simulation Studier på alle typer strukturer, deler og komponenter ved å bruke det avanserte, men brukervennlige, elementmetodeanalyseprogrammet og analyseverktøyet SolidWorks Simulation av Dassault Systems.

Deler eller sammenstillinger laget i 3D CAD-programmet SolidWorks kan importeres, raffineres, maskeres og analyseres ved hjelp av dette verktøyet.

Disse analysene er spesielt nyttige under produktutvikling og produktinnovasjon for mindre mekaniske deler og bjelkestrukturer der bjelkene er korte og lokale effekter er av betydning for spenningsresultatene. Den strukturelle integriteten kan overvåkes som en del av 3D CAD-modelleringsprosessen, og designen optimaliseres derfor kontinuerlig.

Solidworks Simulation Studier - eSubsea

Som for alle dataanalyseprogrammer, er imidlertid utdata bare like riktig som inndata. eSubsea har erfaring med å generere riktige inndata som belastninger og grensebetingelser og å evaluere og verifisere at resultatene til de endelige elementmetodeanalysene er som forventet.

eSubsea kan enten motta din 3D CAD-del eller monteringsmodell klar til analyse eller gjøre den selv basert på designinnspillene dine.

Elementmetode Analyser

Følgende typer strukturanalyser eller studier kan gjøres raskt ved å bruke simulering:

  • Lineær statisk analyse
  • Ikke-lineær analyse
  • Trykktank studier
  • Frekvens og modale studier
  • Knekke studier
  • Utmattings studier
  • Termiske studier
  • Bevegelsesanalyse

Resultatene fra disse analysene og studiene vil raskt gi nøyaktige belastnings-, forskyvnings- og tøyningsplott for å evaluere om konstruksjonen har strukturell kapasitet for de påførte belastningene.

Belastnings-, forskyvnings- og tøyningsplott - eSubsea

Elementmetodeanalysen utfører ikke kodesjekk, og det er derfor ofte påkrevd å utføre en annen strukturell analyse og utføre kodesjekk for å bekrefte at FEA-resultatene er kodekompatible.