eSubsea utfører styrkeberegninger, struktur analyser, prosjektering og design av de fleste undervannsstrukturer, fundamenter, rammer, løfteskrev og moduler.

Struktur Analyse Programvare

SAP2000-programvaren tilbyr avanserte analyseteknikker of styrkeberegning som gir mulighet for trinnvis stor deformasjonsanalyse, Eigen- og Ritz-analyser basert på stivhet av ikke-lineære saker, materiell ikke-lineær analyse, flerlags ikke-lineært skallelement, spenningsanalyse og progressiv kollapsanalyse. Ikke-lineære analyser kan være statiske og / eller tidshistoriske, og resultatene kan være kodesjekk mot de fleste internasjonale stål- eller aluminiumdesign koder. De vanligste kodesjekkstandardene for strukturell design og styrkeberegninger som brukes for undervanns og offshore-applikasjoner er:

Struktur analyser - eSubsea

Den konstruksjonsmessige utformingen og strukturell design vil være i samsvar med prinsippene for grensetilstandsdesign som for konstruksjon. Strukturene er modellert av en konstruktør i vår strukturelle programvare for analyse, strukturberegninger og design, SAP2000 av CSI America.

 • API-RP 2A LRFD 1997
 • EUROCODE 3-2005
 • NORSOK N-004 2013
 • AA-LRFD 2000

SAP2000 vil normalt bli brukt til global analyse av sveiste strukturer eller rammer laget av plater og seksjoner. Når bjelken eller seksjonen er kort sammenlignet med dens høyde, vil lokale effekter dominere, og den vil da også bli analysert ved å bruke Elementmetoden for å mest mulig nøyaktig etablere spenninger, tøyninger og deformasjoner.

Laster og Last tilfeller

Styrke beregningene og struktur beregninger vil dekke all relevant bølge belastning og lasttilfeller fra fabrikasjon til fjerning. Følgende belastningstilfeller blir normalt analysert under strukturell utforming av offshore- og undervannsstrukturer:

 • Produksjon og testing
 • Transport
 • Utlasting fra kai
 • Overfart med fartøy (normalt 20 års storm bølgehøyde)
 • Installasjon
 • Løft i luft
 • Løft gjennom plaskesone
 • Landing på dekk / havbunn
 • Gjennomtrenging av havbunnen
 • Suge- / nivelleringsoperasjoner
 • Boreoperasjoner
 • Operasjon på stedet
 • Trykk og temperatur
 • Fallende gjenstand og fiskeutstyr
 • Jordskjelv
 • Avvikling og fjerning av undervanns strukturer
Struktur Analyser Laster og Last tilfeller - eSubsea

Offshore løftebelastnings lasttifellet kan bestemmes ved å bruke en meget konservativ hydrodynamisk anvendt krafttilnærming (DAF = 2), eller eSubsea kan spare kostnader ved å beregne de faktiske hydrodynamiske kreftene ved å bruke “Forenklet metode for prediksjon av hydrodynamiske krefter” -anbefalinger i DNVGL-ST- N001.