eSubsea utfører brønnhodeutmatting analyser på undervanns brønnhoder. Utmatting av brønnhoder er et økende problem i subsea olje- og gassindustrien.

Det er de sykliske skjærbelastninger fra stigerøret som kommer av bølger, borerigg avdrift og- eller vortex induserte vibrasjoner fra strøm som virker på toppen av BOP under boring genererer store bøyemomenter gjennom BOP-rammen og inn i brønnhodet og foringsrøret som kan forårsake utmattelse i kritiske deler av brønnsystemet. De mest kritiske delene er ofte sveisene i både selve brønnhodet (18 3/4 Inch) og i foringsrøret (30/36 Inch).

eSubsea har lang erfaring med design og analyse av brønnhodeutmattelse. Vi bruker analyseverktøy basert på elementmetoden for å modellere og analysere de kritiske komponentene i brønnsystemet fra stigerørets belastning.

Det er avbøtende løsninger utviklet for å minimere bøyemomentene i brønnsystemet, brønnhodebelastningssystem, såkalte Wellhead Load Relief (WLR) systemer.  eSubsea kan modellere, analysere og estimere effektiviteten til slike WLR-systemer som brukes for å unngå eller minimere utmatting på brønnhodesystemet.

Brønnhodeutmatting analyser gjøres i henhold til DNV brønnhodeutmattingsmetode ved bruk av elementmetodeanalyse. Brønnhodet, brønn området og undervannsrammene eller satellittstruktur er modellert for å etablere systemets stivhetsmatrise. Borelaster fra NORSOK U-001 med BOP-størrelse og vann dybde eller prosjektspesifikke stigerørsanalyser blir anvendt på FEA-modellen, og resultatet gir da lastbildet og stresskonsentrasjoner identifisert.

Utmattingsskader eller levetidsberegning gjøres ved bruk av årlige belastningshistogrammer, Miner-Palmgren kumulative skadeteori og S / N-kurver fra DNVGL-RP-C203 Fatigue Design of Offshore Steel Structures.