eSubsea tilbyr elementmetodeanalyser og avanserte ingeniørtjenester ved bruk av finite element modellering (FEM).

Sammenlignet med struktur analyser ved bruk av bjelke teori analyseprogram, gir elementmetode analyse eller såkalt finite element analysis (FEA) en bedre representasjon av kompleks strukturell geometri og lokale effekter ved å bruke optimalisert nettforfining. Element metoden kan både brukes på komplekse undervanns strukturer og for rør og sammenføyninger i grenrør.

Element Metode Analyser - eSubsea

eSubsea utfører alle typer struktur analyser og evalueringer ved bruk av avansert programvare, simuleringsprogramvare og programet SolidWorks Simulation av Dassault Systems. Deler eller sammenstillinger laget i 3D CAD-programmet SolidWorks kan foredles, nettforfines og analyseres ved hjelp av FEA.

FEA er ofte komplementær til den globale strukturanalysen ved bruk av SAP2000 der kritiske områder er identifisert. Områder med kompleks geometri eller høy utnyttelse modelleres deretter i Solidworks Simulation for FEA ved å bruke riktige formfunksjoner og grensebetingelser.

Hva er elementmetoden?

Elementmetoden (FEM) er en av de viktigste numeriske løsningsmetodene i en rekke problemer som kan matematisk beskrives ved partielle differensialligninger eller integrerte ligninger. Elementmetodeanalyser (FEA), slik vi kjenner det i dag, ble utviklet av konstruksjonsingeniører i styrkeberegninger, som en generalisering av beregningsmetoder for rammetypekonstruksjoner, såkalt matrisestatistikk, for to- og tredimensjonale problemer.