eSubsea leverer analyse og evalueringer av undervanns levetidsforlengelse på norsk sokkel og internasjonalt for alle typer undervannsstrukturer, koblingssystemer, deler eller komponenter og havbunnsdelene til havvind parker selv om de fleste av disse er såpass ny at levetidsforlengelse ennå ikke er relevant.

Utvid Levetiden

Målet med prosessen med å forlenge levetiden er å dokumentere akseptabel systemintegritet eller risiko for svikt mot slutten av den utvidede levetiden for å konkludere om undervanns-systemet er egnet til formålet med forlenget levetid utover den opprinnelige levetiden for strukturen, komponenten eller de komplette undervannsproduksjonssystemene. Det er Petroleumstilsynet (Ptil) som behandler og godkjenner søknader om levetidsforlengelse på norsk sokkel.

Metodikken en Ptil søknad for livsforlengelsen følger føringslinjene i levetidsforlengelseskoden NORSOK U-009 Life Extension of Subsea Systems, men ettersom tilstanden og / eller nedbrytningsmodellene generelt er ukjente, kan en risikobasert tilnærming ved bruk av OREDA-databasens sviktfrekvens anvendes for å etablere nedbrytningsmodell for hver enkelt systemkomponent.

En livforlengelsesstudie blir normalt utført i to faser, først en tilstandsvurdering og deretter evaluering av mulig nedbrytning av undervanns deler og komponenter for å predikere forventet levetid.

Hvorfor behovet for levetidsforlengelse?

Undervannsteknologien for å knytte undervanns brønner til faste og flytende installasjoner har utviklet seg dramatisk de siste tiårene. Undervannsfelter og brønner som var for små til å forsvare byggingen av en egen infrastruktur kan nå i stedet knyttes til eksisterende infrastruktur med kost effektive løsninger.

Multi-fase teknologien gjorde det mulig å sende ubehandlet brønnstrøm over stadig lengre avstander. Utviklingen av mindre satellittfelt ble en lønnsom sak – noe som kom godt med for oljeselskapene rundt tusenårsskiftet da oljeprisene var på et veldig lavt nivå. En fordel med de undervannsbrønnene var at de var raske å installere og sette i produksjon.