eSubsea utformer og dimensjonerer sveis og bolt, verifiserer og analyserer raskt både sveis kapasitet og bolt kapasitet.

Sveiser og verifisering av sveis kapasitet

Sveis og Sveise Kapasitet - eSubsea

eSubsea dimensjonerer raskt alle typer sveiser (kilsveis, delvis penetrasjonssveis og full penetrasjonssveis) basert på gjeldende belastninger og krefter på enhver sveiset konstruksjon. Styrken til kilsveisen eller delvis penetrasjonssveis eller tverr-sveis kan bestemmes ved å bruke alt fra håndberegninger til det mest avanserte analyseprogrammet med bruk av elementmetoden. Sveisen kan også utformes og verifiseres for utmatting hvis sveisene blir utsatt for sykliske belastninger.

Over-sveising er vanlig i undervanns- og offshore industrien og har en enorm innvirkning på prosjekt kostnadene. eSubsea kan designe og verifisere og dimensjonere sveisene på prosjektet ditt og spare prosjektet tid og kostnader.

Kontroll av bolter og bolt kapasitet

Bolter og Boltekapasitet - eSubsea

eSubsea kan designe, dimensjonere eller verifisere boltene eller boltgruppen for de gitte belastningene. Boltstyrken og kapasitetene kan bestemmes ved å bruke alt fra håndberegninger til det mest avanserte analyseprogrammet med bruk av elementmetoden. eSubsea analyserer også boltene eller boltgruppen for utmatting hvis dette er et aktuelt lastetilfelle for boltene.