eSubsea utfører prosjektering av bunnfaste havvindfundamenter og har kunnskapen, erfaringen og ekspertisen til å utføre alle nødvendige design- og ingeniøroppgaver for detaljprosjektering av havvindmølle fundamenter.

Bunnfaste Havvind Fundamenter

For bunnfaste havvindmølle fundamenter er det tre hovedtyper som brukes:

Bunnfaste havvindfundamenter - eSubsea
 • Tyngdekraftbaserte fundamenter
 • Mono peler fundamenter
 • Jacket Fundamenter (en tripod brukes også)

Vindturbinfundamentene av jacket typen er best egnet for dypere vann (> 50 meter) og består typisk av følgende hoveddelsystemer:

 • Overgangsstykke
 • Arbeidsplattform og båt landing
 • Supportstruktur med J-rør
 • Sugeankre eller fundamenter med entring for pelene

Overgangsstykket overfører lasten og vekten til vindmølletårnet og generatoren til benene på jacketstøttestrukturen og er den øverste delen av jacketen.

Arbeidsplattformen og båtlandingsområdet er utenfor overgangsstykket og gir tilgang for installasjon og vedlikehold av vindmøllen.

Støttekonstruksjonens hovedfunksjon er å overføre belastninger fra turbinen til bakken, gi tilgang til turbinen for vedlikehold og kontroll og å støtte kabler ned til havbunnen.

Jacket Struktur - eSubsa

Jacket strukturen er festet til havbunnen ved hjelp av sugeanker eller tradisjonelle peler. Det antas at sugeankre vil bli mer brukt i fremtiden og vil bli brukt i designet. Sugeankerutformingen er svært avhengig av jordforholdene på stedet.

Detaljprosjektering av faste havvindmøllefundamenter

Analysen og designen brukes med den mest avanserte strukturelle designen og programvaren for elementmetodeanalyse.

Prosjektering av havvindfundamenter - eSubsea

Vi samarbeider og har grensesnitt med din geotekniske rådgiver eller vi kan bruke en av våre partnerne for geoteknisk detaljdesign.

Standarder, retningslinjer og anbefalt praksis

Prosjekteringen vil bli utført i henhold til anerkjente og anerkjente koder og standard for å få designen og prosjektet sertifisert av sertifiserende myndighet. Følgende standarder brukes i hele designen blant mange andre (titlene er oversatt til norsk):

 • DNVGL-ST-0126 Støttekonstruksjoner for vindturbiner
 • DNVGL-ST-0145 Offshore Substations
 • DNVGL-ST-0437 Belastninger og forhold på stedet for vindturbiner
 • DNVGL-RP-0005 Fatigue Design of Offshore Steel Structures
 • NORSOK N-004 Design av stålkonstruksjoner
 • DNV-RP-B401 Katodisk beskyttelse
 • DNVGL-RP-0416 Katodisk beskyttelse for vindturbiner