eSubsea utfører avansert undervannsdesign og verifisering av analyser og beregninger, design, utstyr, deler og komponenter ved av hjelp av struktur beregninger, rør analyser og elementmetode analyser.

eSubsea spesialiserer seg på rask og effektiv prosjektering, validering og design i henhold til de aller fleste anerkjente olje- og gassindustriens anbefalinger, koder og standarder som API, ISO, NORSOK, ASME og DNV.

Undervanns design og verifikasjon

Undervanns design og verifikasjon - eSubsea

Vi har designerfaring og kan alene eller sammen med våre partnere tredjepartsverifisere alle typer undervannsstrukturer, fundament strukturer, deler eller komponenter som undersvanns produksjons systemer, template og manifolder, rør, juletrær, koblere, navlestrenger, ventiler, kontrollsystem, brønnhode, stigerør, bøyebegrensere og rørledninger. Også utstyr som skal brukes på borerigger, fartøyer og plattformer, kan designes og verifiseres ved bruk av passende koder og standarder, inkludert DNVGL-OS-E101 Drilling Plants.

Følgende ingeniør- og verifiseringstjenester er tilgjengelige for hurtigforløp og på kort varsel:

Design verifiseringen sikrer at alle konstruksjoner og komponenter er designet i samsvar med relevante koder, krav og forskrifter, og at kritiske design krav er inkludert i designen og at utstyret installeres og betjenes på en sikker og miljøvennlig måte. Når en bruker avansert programvare til design og verifikasjon er resultatene ikke mer nøyaktige enn inndata, og det er ofte nødvendig å verifisere resultatene ved hjelp av håndberegninger.

eSubsea har dyptgående ingeniørkompetanse innen teknisk design og analysemetoder, og kjenner også til gjeldende krav, koder og standarder og forskrifter i olje- og gass-, havbunns-, offshore- og havvind industrien noe som er en fordel for utførelse av en tredjepartsverifisering.